O nás

Deník Pravda je informační rozcestník, naleznete zde úryvky nejrůznějších článků s odkazy přímo na zdroj. Naši editoři mají hlavní náplní práce – starat se o vaše PR články a také o vaši reklamu.

Deník Pravda vychází z volně dostupných důvěryhodných zdrojů českých i slovenských, využívá pouze prexy, které nejsou v rozporu s autorským právem. Pokud zde naleznete celý článek tak se jedná o PR článek ( reklamní sdělení ) nebo článek který nám autor dovolil publikovat včetně odkazu na něj (zdroj).

Informace:

Dodavatelem obsahu serveru denikpravda.cz jsou perexy nejdůvěryhodnějších zpravodajských RSS kanálů s vždy zveřejněným odkazem na zdroj, jestliže nesouhlasíte s využitím vašeho RSS kanálu na našem portálu, kontaktujte prosím redakci, která odstraní zdroj RSS včetně odkazů na vás a perex.

 

Šiřitelem reklamy na serveru denikpravda.cz je společnost Etarget a soukromá inzerce viz.REKLAMA U NÁS.

Máte náměty, nápady napište nám.

Šéfredaktor: Miloš Dohnal
Zástupci šéfredaktora: Věra Zámečníková

Redakci pište na email [email protected].

Pokud chcete informaci o inzerci na deníku pravda, pište na e-mail [email protected].

Další informace o reklamě | Nápověda a kontakt na helpdesk

RSS kanály serveru denikpravda.cz jsou volně šiřitelné a nevyžadují souhlas.