Další krok k důstojným penzím pro někdejší disidenty. Možnosti požádat o osvědčení pro účastníky tzv. třetího odboje se rozšíří

Vláda schválila novelu zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, kterou připravil ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun. Díky novele se rozšíří a usnadní možnosti získat osvědčení člena tzv. třetího odboje, na které je navázána úprava výše penzí dle zákona o důchodovém pojištění. Jde tak o další kamínek do skládačky, kterým vláda napravuje problém s nízkými důchody bývalých bojovníků a odpůrců komunistického režimu.

Podle novely, kterou dnes vláda schválila, budou moci žádost o osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podat nově i příbuzní nebo také ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Novela dále umožní podat žádost o osvědčení i za dosud žijící osoby.

„Cílem této novely je usnadnit řešení problému nízkých důchodů a obecně nedostatečného zajištění ve stáří u lidí, kteří se před rokem 1989 postavili komunistické totalitě. Bývalí disidenti často pak pobírali nízké důchody. A to kvůli tomu, že za komunismu museli vykonávat podřadné práce nebo nemohli pracovat vůbec, protože byli ve vězení. Současnou úpravou řešíme snadnější přístup k získání osvědčení pro účastníky komunistického odboje,“ uvádí ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun a dodává: „Jeho získání je totiž podmínkou pro úpravu výše penzí pro tyto osoby na základě dřívější změny zákona o důchodovém pojištění, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.”

Pozor Aktualita:  Oblíbenou trasu v Jeseníkách poškozuje eroze. Stezka na Šerák se proto stane klikatější

Návrh na rozšíření okruhu žadatelů, kteří budou moct žádost o osvědčení člena odboje proti komunismu podat, vychází z analýzy, kterou vláda projednala 10. dubna tohoto roku. Závěry analýzy doporučily právě usnadnit přístup k získání tohoto osvědčení. Na základě něj stát vyplácí jednorázový příspěvek pro bývalé členy odboje a řídí se jím případné narovnání penzí.

Vláda také schválila, aby novelu Poslanecká sněmovna projednala ve zrychlené proceduře, tedy podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny už v 1. čtení. Rozhodla tak kvůli časové naléhavosti s ohledem na věk osob, kterých se navržená úprava dotýká.

Pozor Aktualita:  Miroslav Bobek: Návrat divokých koní do Zlaté stepi

Celý článek zde: ZDROJ ZDE
….
✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy
….